Nasza oferta

Nasza oferta

Do podstawowych usług świadczonych przez Biuro należy:

a) z zakresu obsługi księgowej klientów:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie deklaracji PIT, CIT i JPK-VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie planu kont oraz opracowanie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • rozliczanie zeznań podatkowych,

b) z zakresu obsługi płacowo-kadrowej klientów:

 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji osobowej pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji płac,
 • prowadzenie dokumentacji prac zleconych,
 • prowadzenie dokumentacji ZUS,
 • doradztwo kadrowe,

Podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą Biuro pomaga
w przygotowywaniu dokumentów rejestracyjnych zarówno do Urzędu Miasta jak i KRS

Na życzenia klientów Biuro sporządza wnioski kredytowe oraz inne zestawienia i analizy finansowe.

Preferujemy osobisty, bezpośredni kontakt pomiędzy pracownikami Biura
a naszymi klientami.

Biuro reprezentuje swoich klientów przed organami podatkowymi
i ZUS.